2017

  • “Praktinė pranešimų informacija bei ateities tendencijos.”

  • “Tikrai nuoširdžiai – patiko viskas.”

  • “SklandžIai suorganizuotas renginys.”

  • “Inovatyvūs sprendimai kuriuos pristatė įmonės.”

  • “Įdomūs pranešimai, diskusijos, profesionalus renginio organizavimas.”

  • “Pranešimai trumpi ir aiškūs. “

Video ir skaidrės

 
 

Video

2014