2018

  • “Väga professionaalselt korraldatud, igal aastal näeb esinemas väga põnevaid külalisi.”

  • “Huvitavad ettekanded ja telefonis kasutatav interaktiivne keskkond.”

  • “Formaat, head esinejad ja aega suhtlemiseks koostööpartneritega”

  • “Programm oli igati huvitav ja aktuaalne.”

  • “Kiidan korraldust ja sündmuse ülesehitust.”

Videod

 

Hannes Falten, Hanno Liiva
Mobiilsete tiimide ja autoparkide juhtimise kogemused

Kolonel Vahur Karus
Kuidas juhitakse mobiilseid tiime missioonil ja millist tuge pakub sõidukipark?

 

2017

  • “Marko Saag – tema esitlust on alati huvitav ja kasulik kuulata.”

  • “Esinejate jagatud kogemustest oli nii mõndagi huvitavat kaasa võtta.”

  • “Esinejad olid hästi valitud ja valdasid teemat.”

  • “Suurepärane korraldus! Kõik sujus.”

Videod

Marko Saag, Marten Seepter,
Indrek Madar

Mis on oluline mobiilsete tiimide ja autoparkide juhtimisel 2017. aastal?

2016

Videod

 

Marje Summel, Arved Liivrand,
Mango Oras

Kuidas distantsil tegutsevat tiimi paremini tööle panna?

Stig Lyngsie
Milliste uute lahendustega saame tiimi tõhusust tõsta ja kulusid alandada?

 

2014