Andmed. EXEXi ja teiste Confent OÜ sündmuste registreerumisvormides küsitud andmeid kasutame heatahtlikult, et teid hoida kursis registreerutud sündmuse olulise infoga. Samuti, et kutsuda teid ka edaspidi asjakohastele, s.o teie eriala puudutavatele konverentsidele/foorumitele. Sündmuse ettevalmistavas etapis uurime ka sihtrühmalt, millised teemad-esinejad neid enim kõnetaksid, et pakkuda just sihtrühma enim puudutavat sisu. Uudiskirjade tihedus on suurim umbes kuu enne sündmust ja saadame infot vaid siis, kui meil on teile midagi uut teada anda. Ülejäänud aasta jooksul oleme tagasihoidlikud ja põhjuseta kirja teele ei pane. 

Informeerime, et küsitud isikuandmed on vajalikud selleks, et saaksime tagada teie osalemise sündmusel ning osana meie teenusest saadame kõigile registreerunutele kaks infokirja: 1) osaleja infokiri praktilise infoga (nt asukoht, kellaajad, parkimine, jm); 2) kokkuvõttekiri viitega sündmuse materjalidele (nt fotogalerii, videod, slaidid). Infokiri on osa teenusest ja seda ei loeta uudiskirjaks.

  • Teie nimi, perekonnanimi ja organisatsiooni nimi kantakse nimesildile, mille saate sündmusel kohapeal.
  • Teie telefoninumber on oluline juhuks, kui peame teiega kiiresti kontakti saama (nt juhul, kui esineb nn force majeure). Mõnikord helistame ka juhul, kui olete varasemalt sündmusel osalenud, kuid käesoleval aastal mitte registreerunud – seda teeme heas usus, et teieni oleks sündmuse info ikka jõudnud.
  • Teie isikuandmeid ja organisatsiooni aadressi vajame arve esitamiseks tasulise sündmuse korral, samuti võime teile saata huvipakkuva sündmuse paberkutse organisatsiooni postiaadressile. 
  • Me analüüsime registreerumisvormis meiega jagatud andmeid, et saada ülevaade osalenud külaliste arvust, samuti vaatame, mis riigist ja millisel ametipositsioonil töötavad sündmusel osalenud külalised. Kinnitame teile, et nimetatud analüüs viiakse läbi puhtalt statistilisel eesmärgil ning selle pinnalt ei ole võimalik tuvastada ühtegi sündmusel osalenud isikut.

Turvalisus. Infot, mida meiega registreerumisel jagate, hoiame turvaliselt sisuhaldussüsteemi veebipõhises andmebaasis (andmekorje jaoks) ja failis, mis asub Google serverites (andmetöötluseks). Andmetele on ligipääs ainult sündmuse korraldajal, s.o Confent OÜ meeskonnal, ning partnerite esindajatel, kelle loetelu on toodud vastava sündmuse kodulehel.

Teie andmete töötlemise ja säilitamise eest vastutame meie, s.o Confent OÜ. Me ei jaga ühelegi teisele kolmandale osapoolele, keda ei ole mainitud ülalolevas nimekirjas, teie telefoninumbrit, e-posti aadressi ega organisatsiooni aadressi – erandiks on vaid juhud, kus kasutame ülehelistamise teenust, mis on välja toodud ülal andmeid käsitlevas lõigus. Sellise juhu esinemisel märgime oma usaldusväärse partneri ka käesolevasse lõiku partnerite loetelusse ja sõlmime nendega lepingu, mille kohaselt on andmed kasutamiseks ainult kokkulepitud sündmuse raames ning mitte ühelgi teisel eesmärgil.

Õigused. Teie poolt meile usaldatud andmete paremaks kaitsmiseks soovime teid teavitada isikuandmete töötlemist/säilitamist puudutavatest õigustest. Nendeks on õigus saata meile päring teid puudutavate andmete osas ning õigus nõuda andmete parandamist, nende töötlemise piiramist või ülekandmist teisele töötlejale. Samuti on teil igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek teie andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelneva töötlemise seaduslikkust. Tuletame meelde, et küsitud isikuandmed on vajalikud selleks, et saaksime tagada teie osalemise sündmusel ning teavitada teid tulevastest sündmustest. Andmete esitamata jätmise korral ei saa me nimetatud teenuseid osutada.

Ajalised piirangud. Pärast sündmuse toimumist sooviksime teie isikuandmed säilitada meie andmebaasis, et saaksime teid kursis hoida tulevaste meie poolt korraldatavate ning teie huviorbiiti jäävate sündmuste osas. Kui te ei soovi Confent OÜ poolt korraldatavate sündmuste ja konverentside kohta informatsiooni saada, märkige sündmusele registreerimisel vastav kastike. Sellisel juhul kustutatakse teie andmed sündmuse toimumise järel nelja nädala jooksul meie andmebaasist. Kui te otsustate, et soovite jääda meie andmebaasi, siis me jätkame diskreetselt teie teavitamist tulevastest Confent OÜ sündmustest, mis on teie huviorbiidis. Teie isikuandmete kaitsmise eesmärgil saadame teile iga viie aasta tagant e-kirja, milles palume teil kontrollida isikuandmete õigsust ning kinnitada, et olete jätkuvalt nõus sellega, et me teie andmeid eelnevalt märgitud viisidel kasutame. Kui te otsustate, et ei soovi enam sündmuste kohta käivaid uudiseid saada, on teil võimalik kasutada õigust olla unustatud (loe lähemalt järgmisest punktist).

Õigus olla unustatud. Kinnitame, et hoiame meile usaldatud andmeid turvaliselt ja kasutame ainult ülalmainitud viisidel. Palun arvestage, et kui te soovite, et kustutaksime teie andmed oma andmebaasist, ei saa te enam tasuta kutseid konverentsidele ja foorumitele, mida Confent OÜ korraldab. Meil on kahju, et lahkute – oma soovi saate teele panna alltoodud vormis. Palun arvestage, et soovi teele saatmise järel saate veel viimase e-kirja, milleks on automaatne informatiivne kiri. Kirja eesmärk on teavitada teid meie andmebaasist kustutamisest juhuks, kui te pole ise selleks oma soovi esitanud ning keegi teine on seda teie tahte vastaselt teinud.

LIITU KUTSETE SAAJATEGA
Olete oodatud jätma meile oma kontaktid, et me saaksime teid kutsuda teid puudutavatele ja huvitavatele asjakohastele konverentsidele ja foorumitele ning hoida teid kursis programmi arengute ja muude oluliste sündmust puudutavate teavitustega. Oma andmed saate jätta alltoodud vormil – tere tulemast! Palun märgake, et küsime teie täisnime, kontakte, organisatsiooni nime ja ametipositsiooni, et saata just teile asjakohaseid kutseid. Kutse ei kohusta teid sündmusel osalema (kuid on vägagi soovitatav) – kui olete sündmusest huvitatud, saate kutse kaudu liikuda edasi vastava sündmuse registreerumisvormile. Liitudes kutsete saajatega, saadame teile:

  • kutse osaleda teid ametialaselt puudutaval konverentsil/foorumil;
  • sisulisi infokirju programmi täienemisel;
  • osaleja infokirja praktilise infoga vahetult enne sündmust;
  • sündmuse kokkuvõttelehe valmimisest pärast sündmust, kui oleme avaldanud fotod, slaidid ja ettekannete salvestused. 

Ees- ja perekonnanimi*

Personaalne e-posti aadress*

Organisatsiooni nimi*

Ametinimetus*

Huvipakkuvad valdkonnad*

MakselahendusedMaanteetransportAutoparkide haldusHaridusTööstusÄri, juhtimine

Konverentsil osalemiseks luban oma andmed salvestada konverentsi andmebaasi ja neid korraldajal analüüsida vastavalt privaatsuspoliitikale*.

LAHKU KUTSETE SAAJATE HULGAST
Käesoleva vormi kaudu saate meid teavitada oma soovist lahkuda kutsete saajate nimekirjast. Enne, kui oma soovi teele panete, palun märgake, et lahkudes kutsete saajate nimekirjast:

  • ei jõua teieni enam kutsed meie konverentsidele ja foorumitele, sh tasuta osalemise kutsed;
  • ei jõua teieni enam infokirjad programmi täienemisest.

Ees- ja perekonnanimi*

E-posti aadress, mille olete meile varem edastanud*

Organisatsioon*