Küsimuste korral võtke
julgelt ühendust:
Margus Joa
margus@confent.com

OKTOOBER

Logo -> 19.10

Partneri logo kasutatakse läbivalt sündmuse turunduses, materjalidel ja lavakujunduses. Palun edastage ettevõtte logo vektorfailina (.pdf, .ai .eps).

Tutvustus -> 19.10

Konverentsi kodulehel ja konverentsi raamatus on esil partneri tutvustus, mille palume korraldajale toimetada mahus 100 sõna.

Image

Sihtrühm -> 19.10

Partneril on õigus kutsuda sündmusele oma külalisi - olemasolevad ja uued kliendid, 100-300 inimest, kes haakuvad foorumi sihtrühmaga (personalijuhid jt töötervishoiu eest vastutajad). Kutsed koostab ja saadab välja korraldajas, kandes hoolt ka edastatud kontaktide hoidmise ja osalejate infoväljas hoidmise eest (st uudiskirjad programmitäiendustest, otseülekande link, osaleja infokiri). Korraldaja jagab andmebaasi hiljemalt augusti lõpus ning sinna on täiendavad kanded oodatud kogu ettevalmistava perioodi jooksul. Andmebaasi täiendamiseks ligipääsu jagame eraldi e-mailile.

Image

Reklaam -> 23.10

Korraldaja koostab konverentsi raamatu, mida jagatakse konverentsipäeval ning mille veebiversioon on hiljem kättesaadav ka neile, kes ei saanud kohapeale tulla. Partneril on õigus ühele A5 reklaamile:
• A5 Portrait, 148mm X 210mm, 5mm bleed
• 4/4 colours, PDF fail

Kontaktpunkti laud -> 23.10

Partnerile toodetakse külalistega kontaktide loomiseks kontaktpunkti laud (kõrgus=110cm, läbimõõt=70cm), mida ilmestab bränditud PVC suuruses 2000mm x 1100mm. Partnerilt ootame PVC kujundust - palun saatke kujundus PDF-failina. Disainimisel palume arvestada, et PVC painutatakse ümber laua ja kinnitatakse tagant ca 100mm ülekattega.

Kontaktpunkti ekraan -> 26.10

55-tollisel kontaktpunkti ekraanil on võimalik näidata .ppt esitlusi, demosid, reklaame või ettevõtet tutvustavat videot (ilma helita) või muid visuaalseid materjale, mis kannavad partneri sõnumit ja identiteeti. Materjal on ekraanil kogu päeva jooksul. Palume saata ekraanil näidatav materjal kuvasuhtes 16:9. Eelistatud formaadid on: .ppt; .mov; .mpeg; .jpg.

Osalejad ja eesmärgid -> 26.10

Partneril on õigus kaasata viis (5) osalejat oma organisatsioonist, kelle põhieesmärgiks on konverentsi külalistega kliendisuhte hoidmine ja loomine. Palun saatke osaleja ja organisatsiooni täisnimi nimesiltide ettevalmistamiseks. Partneri tiimil on hea võimalus kohtuda korraldajaga vähemalt nädal enne konverentsi, saamaks täpsemat ülevaadet konverentsist ning partneri esindajate eesmärkidest enne, konverentsi ajal ja pärast.