Küsimuste korral võtke
julgelt ühendust:
Margus Joa
margus@confent.com

AUGUST

Logo -> 14.08

Partneri logo kasutatakse läbivalt sündmuse turunduses, materjalidel ja lavakujunduses. Palun edastage ettevõtte logo vektorfailina (.pdf, .ai .eps).

Tutvustus -> 14.08

Konverentsi kodulehel ja konverentsi raamatus on esil partneri tutvustus, mille palume korraldajale toimetada mahus 100 sõna.

Image

Esineja ja programm -> 31.08

Partneril on õigus mõjutada ja nõustada korraldajat sündmuse sisu kokkupanemisel, soovitades teemasid ja esinejaid ning oma klienti paneeldiskussiooni kliendi- või kasutajapoolset nägemust arutaval teemal. Samuti on partneril õigus 20 minuti pikkusele ettekandele, mis lisaks väärtust kogu programmile ja kuulajaskonnale ning ei oleks otsene müügikõne. Korraldaja aitab teema ja esineja ettevalmistamisel. Palun saata ettekande teema ja mõned sisupunktid, esineja täisnimi, foto ja tema kontaktandmed.

Sihtrühm -> 31.08

Partneril on õigus kutsuda sündmusele oma külalisi - olemasolevad ja uued kliendid, 100-300 inimest, kes haakuvad foorumi sihtrühmaga (personalijuhid jt töötervishoiu eest vastutajad). Kutsed koostab ja saadab välja korraldaja eelnevalt partneriga kinnitades ning kandes hoolt ka edastatud kontaktide hoidmise ja osalejate infoväljas hoidmise eest (st uudiskirjad programmitäiendustest, otseülekande link, osaleja infokiri). Korraldaja jagab andmebaasi hiljemalt augusti lõpus ning sinna on täiendavad kanded oodatud kogu ettevalmistava perioodi jooksul. Omapoolsed kanded saate saata juba varem, täites faili, mille saate alla laadida siit.

Image

SEPTEMBER

Kontaktpunkti laud -> 28.09

Partnerile toodetakse külalistega kontaktide loomiseks kontaktpunkti laud (kõrgus=110cm, läbimõõt=70cm), mida ilmestab bränditud PVC suuruses 2000mm x 1100mm. Partnerilt ootame PVC kujundust - palun saatke kujundus PDF-failina. Disainimisel palume arvestada, et PVC painutatakse ümber laua ja kinnitatakse tagant ca 100mm ülekattega.

Kontaktpunkti ekraan -> 28.09

55-tollisel kontaktpunkti ekraanil on võimalik näidata .ppt esitlusi, demosid, reklaame või ettevõtet tutvustavat videot (ilma helita) või muid visuaalseid materjale, mis kannavad partneri sõnumit ja identiteeti. Materjal on ekraanil kogu päeva jooksul. Palume saata ekraanil näidatav materjal kuvasuhtes 16:9. Eelistatud formaadid on: .ppt; .mov; .mpeg; .jpg.

OKTOOBER

Intervjuu -> 05.10

Partneri esinejaga teostatakse intervjuu või partner kirjutab artikli ise, mis avaldatakse konverentsi kogumikus. Intervjuu või artikli maht on 1 A4.

Reklaamid -> 05.10

Korraldaja koostab konverentsi raamatu, mida jagatakse konverentsipäeval ning mille veebiversioon on hiljem kättesaadav ka neile, kes ei saanud kohapeale tulla. Partneril on õigus ühele A5 reklaamile:
• A5 Portrait, 148mm X 210mm, 5mm bleed
• 4/4 colours, PDF fail

Osalejad ja eesmärgid -> 26.10

Partneril on õigus kaasata viis (5) osalejat oma organisatsioonist, kelle põhieesmärgiks on konverentsi külalistega kliendisuhte hoidmine ja loomine. Palun saatke osaleja ja organisatsiooni täisnimi nimesiltide ettevalmistamiseks. Partneri tiimil on hea võimalus kohtuda korraldajaga vähemalt nädal enne konverentsi, saamaks täpsemat ülevaadet konverentsist ning partneri esindajate eesmärkidest enne, konverentsi ajal ja pärast.

Image